Flygbild över kvarteren Kilaberg 1 och Eremiten 2, som är markerade med vita linjer.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Skolverksamhet och bostäder vid Kilabergsvägen

Midsommarkransen

Vid Kilabergsvägen i Midsommarkransen planerar staden för cirka 60 hyresrätter, centrumverksamheter samt bekräftelse av skolverksamhet.

Bostäder, skola och kontor

Vid Kilabergsvägen i Midsommarkransen planeras

 • cirka 65 hyresrätter
 • bekräftelse av skolverksamhet i befintlig byggnad
 • kontor.

Det centrala läget i Midsommarkransen tas till vara med nya bostäder, lokaler mot gata, skolverksamhet och nya arbetsplatser i kontor. Den nya bebyggelsen och planeras med utgångspunkt i den befintliga skalan på byggnaderna ut med Hägerstensvägen.

Planen ska bidra till att stärka och aktivera Hägerstensvägen och Kilabergsvägen till trygga stadsrum. En god och säker trafikmiljö eftersträvas, där gående och cyklister prioriteras i relation till fordonstrafik och angöring.

Tidsplan

 • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2022
 • Samråd, planeras till mars-april 2024
 • Granskning, planeras till kvartal 1 2025
 • Antagande, planeras till kvartal 3 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

I kvarteret Kilaberg 1 finns en befintlig byggnad som är upplåten med tomträtt till Fastighets AB Balder. I kvarteret Eremiten 2 planeras för bostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Per Hansson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 571

Eric Tällberg
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 070-248 82 30

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Midsommarkransen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad