Karta över Midsommarkransen med planområdet markerat
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder vid Tellusborgsvägen

Midsommarkransen

Vid Tellusborgsvägen planeras för cirka 80 studentlägenheter, och stadslivet och tryggheten längs med gatan ska stärkas genom lokaler i husens bottenvåningar.

Förslaget till ny detaljplan innehåller tre smala bostadshus i fem våningar längs med Tellusborgsvägen. Tanken är att utveckla området med fler bostäder och lokaler i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. Genom att skapa lokaler i bottenvåningarna och fler entréer till gatan kan känslan av trygghet öka längs med stråket.  

Fastigheterna som berörs är Midsommarkransen 1:1 och Midsommarkransen 1:8. Projektet har diarienummer 2023-13359.

På fastigheten Midsommarkransen 1:8 finns idag ett mindre bostadshus, och det planeras bevaras. 

Tidsplan

  • Start-PM: november 2023
  • Samråd: december 2024
  • Granskning: december 2025
  • Antagande: april 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad, och exploateringsnämnden har markanvisat området till Knaust & Andersson (K2A).

 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Midsommarkransen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad