• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Gång- och cykelbanor förbättras mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan

Norrmalm

Stockholms stad har gjort det enklare och säkrare att cykla mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan. I samband med att vi byggde om gatan för cyklister och gående utförde vi också ledningsarbeten för el, fibernät, fjärrvärme och gas.

Sträckan från Gustav Adolfs torg till Nybroplan och Kungsträdgårdsgatan söder om Arsenalsgatan är ett utpekat stråk för cykelpendling och del av ett regionalt cykelstråk.

Tydligare och bredare gång- och cykelbanor

I enlighet med stadens cykelplan har Stockholms stad förbättrat framkomligheten och ökat trafiksäkerheten på sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan. Den första delen av cykelbanan, förbi Karl XII:s torg och fram till Strömgatan, gjordes klar våren 2018.

 • Cykelbanan över Raoul Wallenbergs torg har blivit bredare och tydligare.
 • Gångbanan och cykelbanan på Arsenalsgatan har blivit bredare och tydligare separerad.
 • Längs Kungsträdgårdsgatan mellan Strömbron och Arsenalsgatan har cykelbanorna blivit enkelriktade.
 • Gångbanan genom Kungsträdgården har blivit bredare och cykelbanan har behållit tidigare bredd.
 • På Jakobs torg har gång- och cykelbanorna blivit bredare och det har blivit mer plats för uteserveringar. Utformningen och gestaltningen har tagit hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena i stadsrummet.
 • Vi samordnade bygget av nya gång- och cykelbanor med att också göra ledningsarbeten. Det innebär att vi lagt ned eller förnyat ledningar för el, fiber, fjärrvärme, fjärrkyla och gas längs delar av sträckan.

Färre konflikter mellan gående och cyklister

Sträckan mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan är en central knutpunkt för cykling i Stockholm. Det är också många som promenerar här. Dåvarande cykelbanor hade inte tillräckligt hög standard och gränsdragningen mellan gående och cyklister var otydlig, vilket gjorde att det ofta uppstod konflikter. De nya gång- och cykelbanorna längs sträckan gör det enklare och säkrare för såväl gående som cyklister.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut, 2017.
 • Arbetet startade 2017.
 • Klart 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad