Malmskillnadsgatans skyline med hus,  bilvägar, torg, spårvagn och fontän med obelisk. Flygfoto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tätskiktsrenovering av Malmskillnadsgatan

Norrmalm

Konstruktionerna under Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan har renoverats och fått ett nytt fungerande tätskikt. Detta ska täta och skydda konstruktionerna från fukt och väta så att de kan hålla i ytterligare 50 år.

Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan är underbyggd av en betongkonstruktion som består av ett antal däcksplattor på en yta av cirka 2 000 kvadratmeter. Under körbanan finns det bland annat lokaler. Vasakronan renoverade och byggde till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan och hade ansvaret att återställa gatan efter sitt arbete.

Konstruktionen under Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och över Hamngatan har varit i behov av en tätskiktsrenovering. I samband med att Vasakronan skulle återställa gaturummet bytte staden ut tätskiktet under 2020.

Genom att arbetet kunde utföras samtidigt innebar det samordningsvinster för både staden och Vasakronan. Påverkan och störningarna i närområdet har också kunnat hållas nere.

En ny trappa för att öka tillgängligheten

I samband med öppnandet av nya Malmskillnadsgatan öppnades även en helt ny trappa, Soltrappan. Den ligger i söderläge och binder samman Malmskillnadsgatan med Sveavägen och Sergels torg. Trappan gör det möjligt för människor att röra sig i nya mönster och på ett enkelt sätt komma upp till Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg. Malmskillnadsgatan som tidigare har legat i skymundan har nu öppnats upp till ett attraktivt promenadstråk med ett rikt och varierat utbud av butiker, restauranger, caféer, service och upplevelser.

Under bron över Hamngatan installerades en ny belysning. Den nya belysningen bidrog till att göra området trevligare och tryggare.

Ny markbeläggning

Mycket har hänt under gatan och i själva bron som inte syns utåt. Något som syns desto mer är den nya markbeläggningen, gestaltningen och utformningen av gatan och bron över Hamngatan som har kommit på plats.

Vasakronan har investerat i ny markbeläggning, gestaltning och utformning av gatan. Vasakronan och AMF Fastigheter har även investerat i en förhöjd standard och utformning på bron över Hamngatan samt ny belysning under bron.

Tidsplan

Arbetet genomfördes 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Stockholms stad har samarbetat med Vasakronan i samband med att de byggde om sina hus i kvarteret.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad