Varuhuset NK i marknivå, sett från Regeringsgatan, fotografi.
NK vid Regeringsgatan med Bengt Lindroos entréparti från 1970-talet.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Påbyggnad på NK:s tak

Norrmalm

Syftet med detaljplanen är en påbyggnad för restaurangverksamhet på varuhuset NK:s tak. Den skulle skapa ytterligare en publik plats i city, något som är ett viktigt mål. Fastigheten ligger inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga en terrass på NK:s tak. Påbyggnaden ska ges en lämplig skala, placering och gestaltning i förhållande till omgivande stadsrum. Det är också viktigt att säkerställa byggnadens kulturvärde.

Tidsplan

  • Start-PM december 2022
  • Samråd augusti 2023
  • Granskning juni 2024
  • Antagande kommunfullmäktige november 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktör

Fastigheten Hästen 19 ägs av Hufvudstaden AB.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Maria Borup
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 353

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad