• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Operan byggs om

Norrmalm

Förslaget gör det möjligt att bygga till och bygga om operahuset vid Norrström. Förutom att möta kraven på bra tillgänglighet och arbetsmiljö, innebär förslaget en bättre stadsmiljö runt Gustav Adolfs torg och Strömgatan. Detaljplanearbetet är för närvarande pausat.

Operan har länge haft behov att bygga om och anpassa den befintliga byggnaden. Dels för att uppfylla kraven på god arbetsmiljö och tillgänglighet, dels för att möta dagens och kommande behov av teknisk utveckling för den konstnärliga verksamheten.

Operan har en stark anknytning till platsen och det finns ett stort värde i att verksamheten finns kvar på platsen. Förändringarna behöver utföras i samspel med befintlig byggnad, omgivande miljöer, staden som helhet och på en konstnärligt hög nivå.

Staden har länge velat stärka stadsmiljön kring operan, särskilt Gustav Adolfs torg och Strömgatan. Ombyggnaden ger en möjlighet till förändringar som förbättrar stadsmiljön samtidigt som områdets kulturhistoriska värden beaktas.

Detaljplanearbetet är för närvarande pausat.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Markägare

Förslaget berör fastigheterna Norrström 2 som ägs av Statens fastighetsverk samt Norrmalm 3:43 som är allmän plats och ägs av Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Maria Sahlstrand
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 325

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad