• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Tillgängligare och tryggare gångstråk vid Biblioteksgatan

Norrmalm

Nu ska förutsättningarna för gående på Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan förbättras på sträckan mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan.

Biblioteksgatan och dess tvärgator Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan utgör viktiga gångstråk i centrala Stockholm. Det rör sig väldigt många människor i området som är en attraktiv besöksdestination. 2015 fattade trafiknämnden beslut om att förbättra för fotgängarna genom att göra om berörda sträckorna till gågator.

Den del av gatorna som ligger mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan har idag olika utformning och karaktär. Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för tillgänglighet och trygghet för gående på gatorna. De blir också mer enhetliga i sin utformning och tydliggör prioriteringen av fotgängare i denna del av staden.

Planerade åtgärder

På gatorna kommer bland annat följande åtgärder göras:

 • Gångytan blir i en enhetlig nivå utan kantstenar, zongränsen mellan olika trafikslag tas bort.
 • Bredd- och nivåförändringar i fasader hanteras och lutningar och dagvattenhantering förbättras.
 • Beläggningen får inslag av svensk granit för att harmonisera med kringliggande gator och spela bra mot fasaderna i miljön.
 • Markvärmeslingor utökas i området till att omfatta hela gaturummet.
 • Säkerhetspollare installeras för att skapa säkra fotgängarmiljöer.
 • Möbleringstillägg görs och kommer att bestå av bänkar i olika längder, som varieras med och utan rygg- och armstöd. De placeras på den bredare och planare delen av gatorna, den östra delen närmast Birger Jarlsgatan.

Arbetsområde

Biblioteksgatan och kringliggande gator. Karta.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut, december 2021.
 • Genomförandebeslut, december 2023.
 • Planerad byggstart första kvartalet 2025.
 • Planerat klart 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Projektet kommer att samfinansieras av Stockholms stad och fastighetsägarna i området. Delaktiga fastighetsägare är:

 • Alecta
 • Hufvudstaden
 • Nordstjernan
 • SEB Trygg Liv
 • Vasakronan.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Norrmalm

Översiktsplan

Uppdaterad