Gata med massa affärer och butiker. Fönsterputsare som putsar fönster och människor i rörelse. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tillgängligare och tryggare gångstråk vid Biblioteksgatan

Norrmalm

Vi ska förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter på Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan.

Förbättringar i flera steg enligt beslut 2015

Biblioteksgatan och dess tvärgator utgör viktiga gångstråk i centrala Stockholm då det rör sig väldigt många människor där. 2015 fattade trafiknämnden ett beslut om att förbättra för fotgängarna i Bibliotekstan med ambitionen att skapa en sammanhållen helhet, där ett område av gågator tydliggör prioriteringen av dem i denna del av staden.

2016 genomfördes förbättringar på Mäster Samuelsgatan, Norrlandsgatan och Norrmalmstorg. Som ett nästa steg för dessa åtgärder lades 2021 ett gemensamt önskemål från trafikkontoret och fastighetsägarna i området fram; att ytterligare rusta upp gatumiljöerna på Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan.

Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatans tur att bli gångvänligare

Gatorna har idag olika utformning och karaktär och man har lagt ett förslag som skulle förbättra tillgängligheten och tryggheten på gatorna mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan.

Gångytan blir i en nivå utan kantstenar, zoneringen mellan trafikslag tas bort, bredd- och nivåförändringar i fasader hanteras och lutningar och dagvattenhantering förbättras.

Möbleringen föreslås bestå av långbänkar i olika längder, som varieras med och utan rygg- och armstöd för olika sätt att sitta, och placeras på gatornas östra, planare delar.

Materialet blandas för att miljön ska harmonisera med kringliggande gator och spela bra mot fasaderna i området utan att innehålla för stora kontraster.

Arbetsområde

Biblioteksgatan och kringliggande gator. Karta.

Tidsplan

Preliminär byggstart är hösten 2024. Hela projektet beräknas vara klart 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Projektet avses drivas som ett samfinansieringsprojekt där staden och fastighetsägarna i området delar på kostnader inom projektet. De fastighetsägare som är delaktiga i samarbetet är Alecta, Hufvudstaden, Nordstjernan,  SEB Trygg liv och Vasakronan. Stockholms stads trafikkontor ansvarar för projektet.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Norrmalm

Översiktsplan

Uppdaterad