Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Ny gång- och cykeltunnel vid Västertorpsvägen

Västertorp

Skärholmsstråket är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Idag finns det ingen cykelbana i höjd med Västertorps tunnelbanestation och cyklister måste samsas om utrymmet med fordonstrafiken på Västertorpsvägen. Därför vill staden göra det enklare och säkrare för gående och cyklister genom att bygga en tunnel genom banvallen.

Projektfakta

20 meter lång gång- och cykeltunnel vid Västertorps tunnelbanestation

Stockholms stad vill förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister längs Skärholmsstråket. Målet är att bygga ett sammanhängande cykelstråk med hög standard och att fler ska välja att cykla.

I enlighet med stadens cykelplan planerar staden att bygga en cirka 20 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt bygga en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana. 

Stråket blir mer sammankopplat med högre säkerhet och framkomlighet för cyklister

Passagen förbi Västertorps tunnelbanestation är en saknad länk i cykelpendlingsstråket längs Södertäljevägen mellan centrala Stockholm och Skärholmen. Idag saknas det cykelbana på delar av sträckan och cyklister och motorfordon måste samsas om ytan. På sommaren passerar cirka 1500 cyklister per dygn.

Byggstart

Planerad tid för byggstart 2024.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad