Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nya bostäder i Beckomberga

Beckomberga

Ett förslag har tagits fram för att möjliggöra byggandet av cirka 180 bostäder inom fastigheten Fröjel 12 i Beckomberga.

Projektfakta

180 lägenheter inom fastigheten Fröjel 12

Planförslaget innebär att tio punkthus ska byggas i fem våningar inom fastigheten Fröjel 12. De tio punkthusen omfattar cirka 180 lägenheter och förslaget ska bygga vidare på det befintliga bebyggelsemönstret i närområdet.

Punkthusen ska byggas under kraftledningen som ska flyttas till en ny plats.

Öka tryggheten

Den nya bebyggelsen ska stärka de stråk som passerar området och bidra till ökad orienterbarhet och trygghet i området.

Markägoförhållanden

Fastigheten Fröjel 12 ägs av Tipton Fastighets I AB, TiptonFastighets II AB och Tipton Fastighets III AB.

Tidplan

  • Start-PM mars 2023
  • Samråd november 2023
  • Granskning juni 2024
  • Antagande SBN december 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bilder

Karta som visar Beckomberga och planområdets läge och preliminära avgränsning.
Karta som visar planområdets läge och preliminära avgränsning.

Kontakt

Viktor Hemling

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad