Projekt Planerat

Nya cykelbanor på Katarinavägen och Renstiernas gata

Södermalm

Stockholms stad vill höja standarden på cykelpendlingsstråket längs Katarinavägen och Renstiernas gata. Vi kommer att anlägga nya cykelbanor och även förbättra för fotgängare längs den 700 meter långa sträckan

Projektfakta

Bättre framkomlighet och säkerhet för cyklister och gående

Katarinavägen och Renstiernas Gata är en viktig länk mellan Slussen och de sydöstra delarna av Södermalm för cykelpendlare, fotgängare och kollektivtrafik. Sträckan är utpekad som cykelpendlingsstråk, men lever idag inte upp till de krav som stadens cykelplan ställer. Därför kommer vi att bygga nya cykelbanor från Folkungagatan fram till en anslutande dubbelriktad cykelbana vid Borgmästartrappan, som leder vidare till slussen.

På Katarinavägens norra sida mellan Borgmästartrappan och Fjällgatan bygger vi en dubbelriktad cykelbana. Vid Fjällgatan övergår den till enkelriktade cykelfält och cykelbanor på båda sidor av vägen längs Renstiernas Gata fram till Folkungagatan.

Gångbanorna kommer att breddas på Katarinavägens södra sida, samt även på östra sidan om Renstiernas Gata. En nivåskillnad kommer skapas mellan gångbana och cykelbana för en tydligare separering mellan gående och cyklister.

Tidplan

Preliminär byggstart är under 2023.

Vill du veta mer?

Inriktningsbeslut 12 november 2020

Utbyggnad av cykelpendlingsstråk och breddad gångbana längs Katarinavägen och Renstiernas Gata, Insyns webbplats

Cykla i Stockholm

Så arbetar Stockholms stad med framkomlighet, gång

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad