Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Nya cykelbanor på Långholmsgatan

Södermalm

Långholmsgatan är ett prioriterat cykelstråk i Stockholms stads cykelvägnät, den förbinder Liljeholmen och Södermalm med Kungsholmen via Västerbron. Därför bygger Stockholms stad nya cykelbanor på Långholmsgatan samtidigt som gående och buss ska ha fortsatt god framkomlighet.

Projektfakta

Två enkelriktad cykelbanor mellan Västerbron och Folkskolegatan

Stockholms stad kommer att bygga två nya enkelriktade cykelbanor på Långholmsgatan, sträckan mellan Västerbron och Folkskolegatan. Cykelbanorna kommer att vara separerade från biltrafik och fotgängare och leds bakom busshållplatserna på sträckan. Sträckan mellan Västerbron och Folkskolegatan är ett första steg. I nästa steg byggs en fortsättning på cykelbanorna på sträckan Folkskolegatan - Liljeholmsbron. Detta kommer att ske under planerad renovering av Liljeholmsbron.

Ska göra det lättare och säkrare att cykelpendla

För att göra det lättare att pendla med cykel kommer Stockholms stad att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister på Långholmsgatan. Sträckan saknar idag bitvis cykelbana och cyklisterna måste köra i blandtrafik.

Arbetet pågår 2016–2017

Byggstart april 2016, klart slutet av 2017.

Genomförs av staden

Stockholms stad genomför projektet.

Långholmsgatan - lokalgatan mellan Högalidsgatan och Verkstadsgatan
Visionsbild: Långholmsgatan
Karta som beskriver de åtgärder som ska göras på Långholmsgatan för att förbättra framkomlighet och säkerhet för cyklister
Karta över Långholmsgatan

Påverkan i närområdet

På grund av att flera byggprojekt pågår i närområdet är påverkan på motorfordonstrafiken i båda riktningarna för närvarande stor, med risk för köbildning.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad