Korsningen Götgatan Högbergsgatan. Fotomontage: Jonas Andersson, Sweco Architects
Korsningen Götgatan Högbergsgatan. Fotomontage: Jonas Andersson, Sweco Architects
Projekt Planerat

Nytt cykelstråk och bättre gångbanor mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen

Södermalm

Stockholms stad vill göra det enklare och smidigare att cykla mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen. Som alternativ till att cykla på Götgatan gör vi det tydligare och bättre att cykla på Repslagargatan via Sankt Paulsgatan och Högbergsgatan. Vi breddar också gångbanor på delar av Götgatan för att ge mer utrymme för gående längs sträckan.

Projektfakta

Götgatan på sträckan mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen är en livlig gågata och ett av stadens mest använda cykelstråk. Stadslivets intensitet med hög puls och flera närbelägna tunnelbaneuppgångar innebär att många människor rör sig längs gatan. Tidvis resulterar det i att fotgängare och cyklister upplever otrygghet och osäkerhet om hur de ska samsas om utrymmet. Konflikterna bedöms vara flest under eftermiddagar då många cyklister rör sig söderut samtidigt som ett stort antal fotgängare använder sträckan.

Alternativ cykelväg för minskad trängsel

För att minska konflikterna vill staden göra det mer attraktivt att cykla via Repslagargatan mellan Sankt Paulsgatan och Högbergsgatan. Det cykelstråket får en tydligare utformning med ombyggda korsningar så att cyklister och fotgängare ges prioritet gentemot biltrafiken. Med de här åtgärderna gör vi det möjligt att välja en alternativ cykelväg under de tider när trängseln är som störst. Samtidigt justeras entréerna till Götgatans gågata så att det blir mer plats för gångtrafikanter och en tydligare fördelning av trafikutrymmet.


Korsningen Götgatan S:t Paulsgatan. Fotomontage: Jonas Andersson, Sweco Architects

Byggstart

Byggstart är planerad 2024.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad