Cyklist och gångtrafikant på Repslagargatan
Repslagargatan. Foto: Fredrik Wittbjer, Stockholms stad
Projekt Genomfört

Nytt cykelstråk på Repslagargatan

Södermalm

Ett parallellt stråk för cykeltrafik har skapats på Repslagargatan. Gågatudelen på Götgatan ska vara tillgänglig för cykeltrafik, men inte inbjuda till höga hastigheter. Med Repslagargatan som ”ventil” avlastas Götgatan och erbjuder ett alternativ då det är som flest gående på Götgatan.

Projektfakta

Repslagargatan får cykelvägar i båda riktningarna

För att Repslagargatan ska kunna vara en bra alternativ cykelförbindelse i båda riktningarna har enkelriktningarna på Repslagargatan och S:t Paulsgatan tagits bort.

Cykelfält har målats för att tydliggöra möjligheterna att cykla i båda riktningar längs gatan.

Parkering längs gatan har också flyttats till den västra sidan av gatan.

Tidplan

Arbetet blev klart 2014.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad