Cyklist och gångtrafikant på Repslagargatan
Repslagargatan. Foto: Fredrik Wittbjer, Stockholms stad
Projekt Genomfört

Nytt cykelstråk på Repslagargatan

Södermalm

Ett parallellt stråk för cykeltrafik har skapats på Repslagargatan. Gågatudelen på Götgatan ska vara tillgänglig för cykeltrafik, men inte inbjuda till höga hastigheter. Med Repslagargatan som ”ventil” avlastas Götgatan och erbjuder ett alternativ då det är som flest gående på Götgatan.

Projektfakta

Repslagargatan får cykelvägar i båda riktningarna

För att Repslagargatan ska bli en laglig, alternativ cykelförbindelse i båda riktningarna krävs att enkelriktningarna på Repslagargatan och S:t Paulsgatan åtgärdas. En motriktad cykelbana har därmed byggts utanför den östra gångbanan på Repslagargatan och att parkeringen har flyttats till den västra sidan av gatan.

Färdigt 2014

Genomfört våren 2014

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad