Kartbild över Olovslund. Rödmärkt område mitt i bild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fem bostäder och butik i Olovslund

Olovslund

Förslaget innebär att man kompletterar fastigheten Gökuret 7 i stadsdelen Olovslund med bostäder.

Komplettering med bostäder

Stockholms stad ser positivt på en småskalig utveckling av Olovslund och bedömer att det är lämpligt att pröva ett tillskott med lägenheter och en möjlighet till att stärka den lokala centrumplatsen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en komplettering med fem bostäder på fastigheten Gökuret 7.

Befintlig huvudbyggnad med centrumändamål föreslås att bevaras. 

Öka tryggheten

Den nedgångna byggnaden och platsen utanför den nedlagda restaurangen ger ett slitet uttryck och kan vid mörkrets inbrott uppfattas som otrygg. Planförslaget bidrar till att befolka området en större del av dygnet genom komplettering av centrumändamål med tillhörande arbetsplats. Bebyggelse i form av bostäder och lokaler med entréer mot gatan kan bidra till att öka tryggheten i området.

Markägarförhållanden

Fastigheten ägs av Stockholms stad där Gökuret 7 AB är tomträttsinnehavare med ett befintligt centrum- och bostadshus.

Tidsplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden: 25 november 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Kailun Sun
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 379

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad