Allé med stora lindar. Gångväg mellan träden. Parkbänk  i förgrunden. Till vänster skymtar en plaskdamm.  Foto
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Örby slottspark renoveras

Örby slott

Plaskdammen i Örby slottspark renoverades under 2020. Bassängen har försetts med sittgradänger som underlättar uppsikt av badande barn. Renoveringen i parken fortsätter. Trafikkontoret har bytt ut belysningen och nu genomför vi en trädrestaurering av lindarna.

Upprustning av parken

  • Våren 2021: Trafikkontoret installerade en ny belysning i parken.
  • Vintern 2021/2022: Trädrestaurering av trädallén. Växtbäddarna runt lindarnas rotsystem förbättrades för att ge träden längre livslängd.

Upprustning av plaskdammen

  • Under 2017 genomförde staden en upprustning av plaskdammens teknikrum som styr reningsanläggningen.
  • Under 2019–2020 upprustades plaskdammen. Bassängen fick flera munstycken för insprutning av vatten och två brunnar för att öka vattenomsättningen. Parallellt utrustades bassängen med sittgradänger och trappor som leder bort regnvatten samtidigt som det ökar tillgängligheten.

Plaskdammen

Bassängen i plaskdammen har försetts med sittgradänger som underlättar uppsikt av badande barn. Trapporna som leder ned i bassängen har utrustats med ledstänger. Intill plaskdammen finns uteduschar och stora grönytor för lek. Under sommaren är bassängen fylld med vatten.

Om Örby slottspark

Plaskdammen är en del av Örby slotts barockträdgård med anor från sent 1600-tal.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad