Stenbelagd gård med grönska och pergola. Flerbostadshus på båda sidor. Människor i rörelse, illustration.
Mellan gathuset och gårdshuset placeras ett miljöhus i trä med en pergola. Gården utformas med naturstensbeläggning och grönska. Vy från portiken mot söder.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya hyreslägenheter på Humlegårdsgatan

Östermalm

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus inom fastigheten Riddaren 8 med tio hyreslägenheter.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus inom fastigheten Riddaren 8. Planförslaget innehåller tio hyreslägenheter. Planen syftar även till att bekräfta befintlig planstridig bebyggelse.

Planområde

Planområdet utgörs av fastigheten Riddaren 8 som är belägen på Humlegårdsgatan 5. Angränsade fastigheter utgörs bland annat av Ingenjörsvetenskapsakademin i söder och Östermalms saluhall i öster.

Fastigheten Riddaren 8 ägs av MEAS fastigheter Marie Atmer.

Tidsplan

  • Start-PM oktober 2020
  • Samråd 12 oktober-22 november 2021
  • Granskning 24 augusti-20 september 2022
  • Antagande kvartal 4 2022

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Martin Bretz
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 527

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad