Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Påbyggnad av befintligt flerbostadshus

Långsjö

Befintligt flerbostadshus i korsningen Svartlösavägen och Snöripsvägen föreslås byggas på med en våning. Påbyggnaden möjliggör sex hyresrätter.

Projektfakta

En ny våning med sex lägenheter

Planförslaget möjliggör en påbyggnad med en våning på befintlig byggnad vid Svartlösavägen och Snöripsvägen i Långsjö. Här finns idag en livsmedelsbutik med bistro och café som utgör en mötesplats i Långsjö. Påbyggnaden möjliggör sex lägenheter som avses upplåtas med hyresrätt. I planarbetet prövas även möjligheten att utveckla caféverksamheten med permanenta uteserveringar. 

Byggaktör

C&C Dahl Fastigheter Aktiebolag.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2022 och detaljplanearbetet startade
  • Samråd planeras i kvartal 1, 2023
  • Granskning planeras i kvartal 3, 2023
  • Antagande planeras i kvartal 4, 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad