Hus sett från Snöripsvägen i nordöst. Byggnad med 2-3 våningar med balkong längs på högsta våningen längs fasaden, illustration.
Vy som visar påbyggnad för bostadsändamål, sett från Snöripsvägen i nordöst. Bild: Jonas Fahlbeck Arkitektkontor.
Projekt Planerat

Påbyggnad av befintligt flerbostadshus

Långsjö

Befintligt flerbostadshus i korsningen Svartlösavägen och Snöripsvägen föreslås byggas på med en våning. Påbyggnaden möjliggör åtta hyresrätter.

Inbjudan till samråd

 

Projektfakta

En ny våning med åtta studentlägenheter

Planförslaget möjliggör en påbyggnad med en våning på befintlig byggnad vid Svartlösavägen och Snöripsvägen i Långsjö. Här finns idag en livsmedelsbutik med bistro och café som utgör en mötesplats i Långsjö. Påbyggnaden möjliggör åtta hyreslägenheter för studenter. Detaljplanen möjliggör även för att befintlig bistro kan uppföras permanent och att en ny entré till bistron kan uppföras.

Byggaktör

C&C Dahl Fastigheter Aktiebolag.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2022 och detaljplanearbetet startade
  • Samråd 7 juni–4 september 2023
  • Granskning december 2023
  • Antagande mars 2024
Hus sett från nordväst. Hörnbyggnad med 2-3 våningar och butikslokal i bottenplan, illustration.
Vy som visar planförslaget från nordväst mot matbutikens entré. I bild syns den nya påbyggnaden samt tillbyggnad för bistro. Bild: Jonas Fahlbeck Arkitektkontor.
Vy som visar planförslaget från Svartlösavägen i sydväst mot den nya tillbyggnaden för bistron. Bild: Jonas Fahlbeck Arkitektkontor.
Hus sett från Svartlösavägen i sydväst. Byggnad med två våningar och restauranglokal i bottenplan, illustration.
Hus sett från Snöripsvägen i nordöst. Byggnad med 2-3 våningar med balkong längs på högsta våningen längs fasaden, illustration.
Vy som visar påbyggnad för bostadsändamål, sett från Snöripsvägen i nordöst. Bild: Jonas Fahlbeck Arkitektkontor.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad