Bild ovanifrån på Rågsveds torg
Foto: Sam Victorin
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny fontän på Rågsveds torg

Rågsved

Rågsveds torgs fontän har prytt torget sedan 1959. Nu kommer fontänen som inte fungerar längre att rivas och byggas upp igen med precis samma utformning som tidigare.

Stockholms stad ansvarar för drift och underhåll av stadens 112 fontäner. För varje år tas en underhållsplan fram med tillhörande budget. Fontänen på Rågsveds torg är en av de fontäner som tas om hand om under 2024.

Påverkan under byggtiden

Mitt på torget är fontänen placerad och för att kunna genomföra arbetet kommer fontänen att stängslas in eftersom det blir ett område för rivning och återuppbyggnad. Området kommer att vara cirka 30 gånger 30 meter. Arbetet kommer både att låta och att damma. Allt damm kommer dock att spolas bort, rivningsmaterialet kommer att transporteras bort och tas till deponi.

Under mitten av mars kommer arbetet att påbörjas, det kommer att utföras under vardagar mellan klockan 07.00–16.00.

Tidsplan

  • Arbetet påbörjades i mitten av mars 2024.
  • Arbetet beräknas vara klart i början av juni.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Rågsved

Uppdaterad