Illustration av två höga flerbostadshus i rött tegel.
Bild: MAF/Tengbom arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorbostäder och arbetsplatser i Rågsved centrum

Rågsved

I Rågsved centrum planeras nya lokaler för stadsdelsförvaltningen och nya seniorbostäder. Planförslaget var på samråd i september och oktober 2023.

Staden planerar nya seniorbostäder och kontorslokaler med 400–500 arbetsplatser för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning vid Rågsved centrum. Syfte med planen är bland annat att möjliggöra ett ökat antal arbetsplatser, ökat serviceut­bud, och ökad trygghet i Rågsved.

I byggnaderna finns idag bland annat serviceboende, seniorbostäder och ett medborgarkontor. Med den föreslagna ombyggnaden försvinner serviceboendet och en del av de nuvarande seniorbostäderna, men det föreslås byggas ännu fler nya seniorbostäder, totalt blir det möjligt med 103 seniorbostäder i framtiden. Medborgarkontoret föreslås få en ny placering mot Rågsvedsslingan.

I förslaget ingår även att byggnaderna görs mer öppna genom fler entréer och fönster, och att det skapas möjlighet för fler verksamheter än idag i bottenvåningen. Det planeras också att göra det mer grönt, bättre för gångtrafikanter och motverka olovlig körning längs Rågsvedsslingan. I en föreslagen utbyggnad mot Rågsvedsslingan finns möjlighet för ett vaktmästeri eller ett cykelrum.

Bilder

Röda tegelhus med ljusare inslag i olika höjd.
Vy över tillkommande bebyggelse mot Rågsvedsskuggan. Närmast i bild synd ny tillbyggnad för exempelvis vaktmästeri eller cykelrum. Bild: MAF/Tengbom arkitekter.
En karta där projektområdet är markerad med en rosa linje.
Ungefärligt område för planen markerad i rosa.

Tidsplan

  • Samråd: 19 september–16 oktober 2023
  • Granskning: Maj/juni 2024
  • Antagande: augusti 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anna Ridder
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 310

Denise Silveti Bustillos
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 434

Projekt i Rågsved

Fokus Hagsätra Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad