Bild: Arkitema
Tidig visionsbild. Bild: Arkitema
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, park och kultur vid Rågsvedsvägen

Rågsved

Staden planerar 270 nya bostäder, en ny park och en större lokal för kulturverksamhet vid Rågsvedsvägen nära Rågsved centrum.

270 bostäder, park och kulturverksamhet

Staden planerar för 270 nya bostäder vid Rågsvedsvägen intill Rågsved centrum. Bostäderna ska bli ungefär hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.

I planerna ingår även för en ny park, verksamhetslokaler för bland annat en större kulturverksamhet, och en utökning av den nuvarande förskolan som finns i planområdet. Dessutom planeras en ombyggnad av Rågsvedsvägen med bland annat breddad gång- och cykelväg.

Planerna är en del av det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved.

Tidsplan

  • Start-PM: November 2023
  • Samråd: September 2025
  • Granskning: Augusti 2027
  • Antagande: Under 2028
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

Exploateringsnämnden beslutade den 8 december 2022 att markanvisa 250 bostäder och 1 000 kvm lokalyta till K2A och Granitor. Den 23 mars 2023 beslutade exploateringsnämnden att markanvisa för åtta förskoleavdelningar till SISAB samt 20 studentbostäder med tillhörande lokal till Vrefast Bygeln 1 Fastighets AB och Vrefast AB.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad