Projekt Planerat

Renovering av Norra Danviksbron

Södermalm - Henriksdal

Norra Danviksbron har nått sin tekniska livslängd. Det innebär att bron inom kort kommer att behöva renoveras. Byggstarten för projektet är preliminärt planerad till 2023.

Projektfakta

Norra Danviksbron är en kombinerad väg- och järnvägsbro över Danvikskanalen. Idag trafikeras bron av Saltsjöbanan och kollektivtrafik. Bron är öppningsbar, en så kallad klaffbro, och öppnas för fartyg och båtar som kräver seglingsfri höjd över 12 meter. Brons konstruktionerna är uttjänta och måste därför renoveras för att kunna behålla sin funktion för trafik.

Bron kommer behålla sitt utseende

Modellen för Norra Danviksbron är en så kallad klaffbro. Den är unik i Sverige i sin storlek och har ett viktigt kulturhistoriskt värde. För att bevara brons utseende kommer vi göra en totalrenovering av bron där vi byter ut skadat material mot nytt.

En nyckelroll i kollektivtrafiken

Danviksbron spelar en nyckelroll för kollektivtrafiken i regionen genom att den binder samman Nacka och Södermalm. Den renoverade bron kommer att uppfylla framtidens krav på driftsäkerhet och effektivitet, och gör det möjligt för kollektivtrafiken att fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt.

Ett samarbetsprojekt med Region Stockholm

Norra Danviksbron förvaltas idag gemensamt av Region Stockholm och Stockholms stad. Projektet genomförs därför tillsammans mellan de båda organisationerna.

Tidplan

Byggstarten är planerad till hösten 2023 och renoveringen av bron beräknas ta ungefär 2 – 2,5 år. När bron är färdig kommer den att ha en livslängd på cirka 60 år.

Vill du veta mer?

Information från Region Stockholm, Region Stockholms webbplats

Tjänsteutlåtande: Renovering av Norra Danviksbron. Inriktningsbeslut 2019.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad