Flygbild över Slussenområdet med Nobel Center inmonterade.
Foto: DBOX/Foster and Partners
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nobel Center

Södermalm

I nya Nobel Center ska nobelpristagarna och deras insatser presenteras för allmänheten och kommer att svara upp bättre mot det stora antalet besök som det befintliga Nobelmuseet har varje år.

När?

 • December 2011: En avsiktsförklaring tecknades mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blasieholmen vid Nybroviken i Stockholm.

 • Maj 2013: En internationell arkitekttävling utlystes för byggnadens utformning.

 • Oktober 2013: Elva förslag presenterades.

 • April 2014: Det vinnande bidraget presenterades.

 • 4 mars–22 april 2015: Samråd för detaljplan.

 • 27 oktober–24 november 2015: Granskning detaljplan.

 • 25 april 2016: Kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplan. Beslut överklagas till Länsstyrelsen.

 • 8 februari 2017: Länsstyrelsen avslår överklagandena och fastslår detaljplanen. Beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen.

 • 22 maj 2018: Mark- och miljödomstolen upphäver planen för Nobel Center.

 • 20 juni 2018: Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen.

 • 11 december 2018: Mark och miljööverdomstolen beslutar att avskriva ärendet, efter att stadens nya politiska ledning beslutat att dra tillbaka överklagandet. Det innebär att det tidigare beslutet från Mark- och miljödomstolen står fast och att det inte längre finns förutsättningar för att bygga Nobel Center på Blasieholmen.

Mark- och miljööverdomstolens pressmeddelande är inte längre tillgängligt.

7 februari 2020: Stockholms stad och Nobelstiftelsen meddelade vid en gemensam pressträff att Stadsgårdskajen vid Slussen är den plats som Nobel Center ska ligga på.

Vad?

Nobel Center kommer att innehålla utrymmen för utställningar, vetenskapliga konferenser och lokaler för forskning. Byggnaden planeras även att innehålla bibliotek, restaurang, kafé och butik. Nobel Center blir mer ändamålsenligt än dagens Nobelmuseum.

Varför?

Dagens Nobelmuseum lockar drygt 215 000 svenska och internationella besökare varje år. Men de nuvarande lokalerna i Gamla Stan är sedan länge för små och undermåliga. Bland annat har Nobelmuseet svårt att klara av att ta emot alla de skolklasser som vill besöka museet.

Nya Nobel Center blir en viktig symbol som visar att Stockholm och Sverige är Nobelprisets hemstad och hemland.

Vem?

Vem som blir arkitekt för den nya byggnaden är ännu inte klart.

Fakta

Exploateringsnämnden föreslås den 20 februari 2020 fatta beslut om en tidig markreservation för Nobelstiftelsen och fastigheten Södermalm 7:87 (Hamnmästaren) längs med Stadsgårdskajen, inom befintlig lagakraftvunnen detaljplan för Slussen. Stadsgårdsleden kommer att börja överdäckas 2023 vilket innebär att byggnationerna av Nobel Center kan påbörjas 2025/2026. Den beräknade byggtiden är två år. Vem som blir arkitekt för den nya byggnaden är ännu inte klart.

Nobel Centers nya placering möjliggörs genom en överenskommelse med Atrium Ljungberg som lämnar tillbaka sin markanvisning för Södermalm 7:87 och erhåller markanvisningar för handelsplats Slussen (fastigheterna Södermalm 6:36 och Södermalm 7:87), hotell vid Slussen (fastigheten Södermalm 7:87), Kv Stanford, Cambridge och Pisa med bostäder och kontor samt garage Bellman i Hagastaden och Sandhagen 15 i Slakthusområdet med kontor och hotell.

Illustration över Stadsgårdskajen med byggnader och vattnet som omger.
Nobel Centers nya placering vid Stadsgårdskajen vid Slussen. (Bild: ELU/Tikab)

 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Louise Heimler
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 368

Victoria Grönros Zimmerman
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 258

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad