• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny våning på fastighet i Hornstull

Södermalm

Planförslaget innebär en påbyggnad i form av en ny våning med cirka fyra bostäder på en befintlig huvudbyggnad i fastigheten Sågen 20. Bostäderna avses upplåtas som bostadsrätter.

På Bergsunds strand i Hornstull ligger fastigheten Sågen 20 som är cirka 950 kvadratmeter med bostäder i sex våningar och handel på bottenplan. Förslaget innebär en påbyggnad i form av en ny våning på huvudbyggnaden. Förslaget ska också möjliggöra för centrumverksamhet i bottenvåningen.

En påbyggnad behöver göras med stor omsorg och hög kvalitet. För att bibehålla kvartersbebyggelsens karaktär i stadsdelen är det viktigt att kopplingen till intilliggande kvarter hanteras. Karaktärsskapande material, kulörer eller byggnadsdelar ska i så stor utsträckning som möjligt tillvaratas.

Tidsplan

  • Start-PM december 2023
  • Samråd oktober 2024
  • Granskning augusti 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden november 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Pitchayan Buachoom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 492

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad