• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny våning på fastighet i Hornstull

Södermalm

Planförslaget innebär en påbyggnad i form av en ny våning med cirka fyra bostäder på en befintlig huvudbyggnad i fastigheten Sågen 20. Bostäderna avses upplåtas som bostadsrätter.

På Bergsunds strand i Hornstull ligger fastigheten Sågen 20 som är cirka 950 kvadratmeter med bostäder i sex våningar och handel på bottenplan. Förslaget innebär en påbyggnad i form av en ny våning på huvudbyggnaden. Förslaget ska också möjliggöra för centrumverksamhet i bottenvåningen.

En påbyggnad behöver göras med stor omsorg och hög kvalitet. För att bibehålla kvartersbebyggelsens karaktär i stadsdelen är det viktigt att kopplingen till intilliggande kvarter hanteras. Karaktärsskapande material, kulörer eller byggnadsdelar ska i så stor utsträckning som möjligt tillvaratas.

Tidsplan

  • Start-PM december 2023
  • Samråd oktober 2024
  • Granskning augusti 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden november 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Pitchayan Buachoom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 492

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad