• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Park anläggs vid Sunnanbyplan

Rinkeby

En öppen, välkomnande och upplevelserik park anläggs i Rinkeby under 2022. Parken vid Sunnanbyplan kommer att ha effektfull belysning, många sittplatser och vackra planteringar. Med flera ingångar till parken skapas en öppen, välkomnande och trygg plats.

Bakgrund

I Stockholms stads trygghetsmätning 2020 svarade 38 % att de kände sig otrygga eller mycket otrygga i sitt bostadsområde i Rinkeby. Vid en trygghetsvandring som genomfördes under 2020 identifierades parkområdet vid Sunnanbyplan som otryggt. Platsen upplevdes då som ödslig, tråkig och sliten.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning utvecklar nu en upplevelserik och grönskande park vid Sunnanbyplan för att öka känslan av trygghet och trivsel för boende och invånare i Rinkeby. Flera sittgrupper, lekredskap samt trivsamma planteringar med träd, buskar och lökplanteringar ska bidra till en tillgänglig och välkomnande park. Med trivsamma umgängesytor utvecklas parken till en plats där man vill vara. Det leder till både samvaro, trygghet och trivsel.

Platsen där parken skapas består idag av en stor gräsyta som omges av låga tvåvåningshus från tre olika håll. Gångvägar går längs med gräset som kantas av trädrader. Ursprungliga buskage utmed trädplanteringarna har tagits bort och ersatts av gräsytor. I norr avgränsas ytan av ett gångstråk med en trädallé. En upptrampad stig löper över gräsytan.

Vad kommer ske med parkområdet?

 • Några träd ska ersättas med nya och befintlig gräsmatta sparas.
 • Ett gemensamt samlande stråk skapas i mitten.
 • Lekutrustning för yngre barn ska tillföras.
 • Olika sittplatser kopplas till stråket.
 • Bänkar och bord placeras ut för aktiv sittning - spel, fika, läsning.
 • Parksoffor för tillbakalutad sittning placeras - sol, umgänge, vila.
 • Informella sittplatser på kanter utvecklas - för korta tillfälliga möten.
 • Oväntade sittplatser skapas för olika målgrupper lounge, gung/sväng.
 • Sittplatser för olika behov skapas - mitt i, för många tillsammans, enskilt, i sol, i skugga och skyddat under tak.
 • Blommor och mer varierad grönska tillförs.
 • Färg och form på utrustning och byggda kanter tillförs.
 • Belysning i olika form och på flera nivåer tillförs.

Tidsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning påbörjar bygget av nya Sunnanbyplan 2022. Arbetet kommer att genomföras i två etapper och parken planeras att stå klar hösten 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projektets aktör

MJ Contractor AB ska anlägga parken. Landskapsarkitekter är Karavan Landskapsarkitekter.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Julia Bäckström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 26 693

Projekt i Rinkeby

Uppdaterad