• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Renovering av vägbro på Rinkebysvängen

Rinkeby

En av vägbroarna längs Rinkebysvängen behöver renoveras och få ett nytt tätskikt.

Vägbron byggdes 1969 och det befintliga tätskiktet är nu utslitet. Nu renoverar vi bron för att undvika betongskador och förlänga dess livslängd ytterligare. 

Vad ska göras med bron?

Det nuvarande tätskiktet kommer att rivas och ersättas med ett nytt tätskikt och ny asfaltsbeläggning. Ett antal befintliga betongskador kommer också att repareras i samband med arbetet.

Påverkan i trafiken

Ett körfält kommer att vara avstängt och ett körfält öppet för trafik. Ett tillfälligt trafikljus kommer att reglera biltrafiken på sträckan.

Tidsplan

  • Byggstart augusti 2024.
  • Klart vintern 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hur påverkas trafiken?

Om ett projekt påverkar trafiken på en plats, till exempel genom avstängningar eller omledningar, behöver det alltid finnas en så kallad trafikanordningsplan. På webbplatsen trafiken.nu kan du se alla aktuella trafikanordningsplaner.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Rinkeby

Uppdaterad