Cyklister och gående över en bro, visionsbild.
Visionsbild över bro mellan Rinkeby och Ursvik.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny bro mellan Rinkeby och Ursvik

Rinkeby

En bro för gående, cyklister och kollektivtrafik byggs mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Bron möjliggör ett nytt samband mellan Rinkeby och den framväxande stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg.

Bron byggs från Rinkeby allé över Ulvsundavägen till Stora Ursviks allé. På så sätt binder den samman de både områdena. Bron byggs för gående, cyklister och kollektivtrafik och blir 85 meter lång och 16 meter bred.

Skapar fler färdvägar mellan kommunerna

Bron blir ett viktigt led i arbetet med att utveckla stadsdelarna runt Järvafältet i enlighet med Vision Järva 2030. Med brons tillkomst skapas en ny koppling mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Rinkebyborna får genom bron tillgång till den planerade hållplatsen för tvärbanan i Stora Ursvik, som bland annat når Kista. Sundbybergsborna kan via bron lätt nå Rinkeby centrum och tunnelbanans Blå linje.

I och med bron blir även pendlingsstråket för cykel mellan Husby/Kista och Bromma/Vällingby sammanlänkat. Rinkeby allé, som sträcker sig från centrum ner till bron till Stora Ursvik, har byggts om till en levande gata med trottoarer, träd och cykelbana.

Intilliggande område ska byggas om med nya bostäder och arbetsplatser. Byggstart skedde i februari 2017. Målet är att skapa ett stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

På Sundbybergssidan byggs Stora Ursvik med runt 6 000 bostäder. Ursviks västra delar som kommer att ansluta till bron är idag på planeringsstadiet.

Tidsplan

  • Byggstart september 2015.
  • Bron stod klar 2017.
  • Gång- och cykelbanan öppnades juni 2023.

Observera att bron kommer att tas bruk först när de anslutande vägarna har färdigställts, planerat till 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Samarbete mellan Stockholm och Sundbyberg

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Rinkeby

Uppdaterad