Gångstråket Rinkebygången omgiven av byggnader. Två personer promenerar. Längre fram längs gatan syns träd
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Södra Rinkebygången har blivit tryggare och vackrare

Rinkeby

Södra Rinkebygången är en central och viktig gata i Rinkeby centrum. Den har nu restaurerats för att skapa mer trygghet.

2022 fick boende i Rinkeby svara på en enkät om miljö, trygghet och beteende vid Rinkeby torg. Det som framkom från svaren visade på problem med nedskräpning och otrygghet. Nu har förbättringsåtgärder genomförts för att göra Södra Rinkebygången vackrare, tryggare och mer klimatanpassad.

En klimatsmart gångväg med fler träd

För att öka trivseln på platsen har nya träd planterats och nya växtbäddar med biokol anlagts vid Södra Rinkebygången. Tack vare detta förbättras dagvattenhanteringen. Det skapar också skuggiga miljöer som vid värmetoppar kommer uppskattas och skapa klimatnytta.

Att plantera nya träd och växtbäddar bidrar till en mer välmående miljö i området. Nya växtbäddar ger ökad livslängd för gatuträden och investeringen blir långsiktig för både invånare och miljö. Med nya växtbäddar och markgaller under träden blir markbeläggningen stabilare och håller längre. Det blir mindre risk för sättningar, rotskador, spruckna plattor och så vidare.

Insatser för en tryggare upplevelse

Staden har även genomfört trygghetsskapande åtgärder genom att rusta upp Södra Rinkebygången och förbättra och förfina miljön.

 • Fordonshinder mellan parkeringsytor och gångytor.
 • Justerad markbeläggning för förbättrad tillgänglighet.
 • Tydligare skyltning för orientering i området.
 • Uppdatering av existerande sittmöbler samt installation av fler variationer av sittmöbler.
 • Fler papperskorgar för minskad nedskräpning.
 • Belysningsåtgärder.

Bilder

Tidsplan

 • Projektstart sommaren 2023
 • Projektet blev klart under senhösten 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Rinkeby

Uppdaterad