Tunneln under Rinkebysvängen efter upprustningen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tryggare tunnel under Rinkebysvängen

Rinkeby

För att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister har tunneln under Rinkebysvängen rustats upp.

Upprustningen är en del av projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar.

Genomförda åtgärder

I tunneln under Rinkebysvängen har

  • ytskikt som tak och markbeläggning fräschats upp
  • nya belysningsarmaturer monterats på båda sidorna av tunneln
  • väggarna klätts med kakel och pryds av konstverket Barnens underjordiska galleri som är framtaget av elever i klasserna 6A och 6B på Knutbyskolan
  • vingarna vid tunnelmynningarna täckts med avtäckningsplåt.

Tidplan

  • Projektet startade 2021
  • Åtgärderna var klara 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

En del av projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar

Tunnlar, trånga passager och dåliga ljusförhållanden är faktorer som bidrar till upplevd otrygghet i det offentliga rummet. Projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar har haft som mål att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister.

Genom att rusta upp gång- och cykeltunnlar och se över den anslutande växtligheten ökar den upplevda tryggheten i och i anslutning till tunnlarna. Trafiksäkerheten förbättras också när medborgare väljer att gå igenom tunnlarna istället för att gena över en trafikerad väg.

Under 2021 blev sju tunnlar i ytterstaden sanerade på klotter, tvättade och målade. För sju tunnlar påbörjades mer omfattande arbeten 2021 och färdigställdes 2023.

Vill du veta mer?

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden.

Genomförandebeslut

Trygga tunnlar

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Rinkeby

Uppdaterad