Ungdomar som skatear i en street skatepark.
Projekt Planerat

Skatepark i Tenstadalen

Stockholms stad bygger en ny skatepark i Tenstadalen utifrån medborgarförslag från boende i stadsdelsområdet. Skateparken utformas i nära dialog med skateboardåkare och skolungdomar. Den ska innehålla utmaningar för både avancerade åkare och nybörjare.

Projektfakta

Skateparken i Tenstadalen kommer att ligga utanför Spånga idrottsplats i riktning mot Hjulsta. Här fanns tidigare en fotbollsplan som nyligen asfalterats. Platsen ligger centralt i stadsdelsområdet med närhet till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Innehåll

Skateparken kommer att utformas kring den tidigare bollplanen med ramper med olika höjd och ’coping’ i kanterna. Rails, bumps och en box placeras i mitten. I parken kommer det att finnas platta ytor för nybörjare och freestyle liksom element som trappor och murar för streetåkning.

Sittplatser kommer att ordnas på flera platser i parken.

Plantera träd

I anslutning till skateparken kommer blommande träd att planteras.

Belysning

Parken får en ny trygg, funktionell och identitetsskapande belysning.

Flexibilitet

Skateparken byggs för att i framtiden kunna utvidgas och kompletteras med nya funktioner som till exempel miniramper och väderskydd.

Gestaltningsprogram

Skatepark Tenstadalen Programhandling Maj 2023 (pdf)

Tidplan

  • Utredning och projektering: 2023
  • Byggstart planeras: vår/sommar 2024
  • Klart: vår/sommar 2025

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad