Flygbild över område vid Hjulstavägen  och Tenstastråket. Planområdet som nu är en parkeringsplats är markerat med rött. Foto
Ungefärlig storlek på detaljplaneområdet markerat med röd linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Lättingebacken

Tensta

Ny bebyggelse med cirka 150 bostäder planeras vid Lättingebacken inom fastigheten Tensta 4:10 i norra Tensta.

Ny bebyggelse

Planen är att möjliggöra cirka 150 bostäder på en stor parkeringsplats vid Lättingebacken inom Tensta 4:10 i norra Tensta. Bebyggelsen planeras i 5–7 våningar. I projektet föreslås även två LSS-gruppboenden med vardera sex lägenheter.

Idag avslutas Tensta i norr med höga skivhus och parkeringsytor som gränsar till E18 och Hjulstavägen. En förnyelse på Lättingebacken innebär en mer varierad och något nedtrappad bebyggelse i 5–7 våningar mot Järvafältets stora landskapsrum. Lättingebacken planeras att omdanas till en gata med gångbanor, lokaler och alléträd. En förutsättning för projektet är att tillräckligt antal parkeringsplatser kan förläggas i garage.

Ny front mot Järvafältet

Projektet ingår i arbetet med att tillföra fler bostäder i enlighet med stadens satsning (fokus) på Kista-Järva. Det planerade tillägget vid Lättingebacken är ett led i stadens arbete med en ny front mot Järvafältet, som har inletts med Rinkeby- och Tenstaterrassen.

Tidsplan

Projektet är pausat.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastigheterna ägs av Stockholms stad och upplåts till Victoriahem med tomträtt.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Helena Persson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 237

Zeinab Jama
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 638

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Tensta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad