Vy längs med bilväg med cykelbana till höger i bild. Vatten till höger om vägen, människor i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya cykelbanor på Katarinavägen och Renstiernas gata

Södermalm

Stockholms stad vill höja standarden på cykelpendlingsstråket längs Katarinavägen och Renstiernas gata. Vi kommer att anlägga nya cykelbanor och även förbättra för fotgängare.

Katarinavägen och Renstiernas Gata är en viktig länk mellan Slussen och de sydöstra delarna av Södermalm för cykelpendlare, fotgängare och kollektivtrafik. Sträckan är utpekad som cykelpendlingsstråk, men lever idag inte upp till de krav som stadens cykelplan ställer. Därför kommer vi att bygga nya cykelbanor från Folkungagatan fram till en anslutande dubbelriktad cykelbana vid Borgmästartrappan, som leder vidare till slussen.

Planerade åtgärder

På Katarinavägens norra sida mellan Borgmästartrappan och Fjällgatan bygger vi en dubbelriktad cykelbana. Vid Fjällgatan övergår den till enkelriktade cykelfält och cykelbanor på båda sidor av vägen längs Renstiernas Gata fram till Folkungagatan.

Gångbanorna kommer att breddas på Katarinavägens södra sida, samt även på östra sidan om Renstiernas Gata. En nivåskillnad kommer skapas mellan gångbana och cykelbana för en tydligare separering mellan gående och cyklister.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut fattades 2020
  • Preliminär byggstart under 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Pågående och planerade cykelprojekt

Projekt på Södermalm

Uppdaterad