• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya cykelbanor på Långholmsgatan

Södermalm

Långholmsgatan är ett prioriterat cykelstråk i Stockholms stads cykelvägnät, då den förbinder Liljeholmen och Södermalm med Kungsholmen via Västerbron. Därför har Stockholms stad byggt nya cykelbanor på Långholmsgatan.

Stockholms stad har byggt två nya enkelriktade cykelbanor på Långholmsgatan, på sträckan mellan Västerbron och Folkskolegatan. Cykelbanorna är separerade från biltrafik och fotgängare och leder bakom busshållplatserna på sträckan.

Lättare och säkrare att cykelpendla

För att göra det lättare att pendla med cykel har Stockholm stad ökat trafiksäkerheten och förbättrat framkomligheten för cyklister. Sträckan har tidigare bitvis saknat cykelbana och cyklisterna har behövt köra i blandtrafik.

Tidsplan

Arbetet påbörjades 2016 och avslutades 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad