Rödfärgad bred cykelbana på Götgatan som svänger in på Högbergsgatan, visionsbild.
Korsningen Götgatan-Högbergsgatan. Fotomontage: Jonas Andersson, Sweco Architects.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt cykelstråk och bättre gångbanor mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen

Södermalm

Stockholms stad vill göra det smidigare att cykla mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen via en alternativ väg. Vi breddar också gångbanor på delar av Götgatan för att ge mer utrymme för gående längs sträckan.

Götgatan på sträckan mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen är en livlig gågata och ett av stadens mest använda cykelstråk. Stadslivets intensitet med hög puls och flera närbelägna tunnelbaneuppgångar innebär att många människor rör sig längs gatan. Tidvis resulterar det i att fotgängare och cyklister upplever otrygghet och osäkerhet om hur de ska samsas om utrymmet. Konflikterna bedöms vara flest under eftermiddagar då många cyklister rör sig söderut samtidigt som ett stort antal fotgängare använder sträckan.

Röd bred cykelbana i Götgatsbacken som svänger in på Sankt Paulsgatan, visionsbild.
Korsningen Götgatan Sankt Paulsgatan. Fotomontage: Jonas Andersson, Sweco Architects.

Alternativ cykelväg för minskad trängsel

För att minska konflikterna vill staden göra det mer attraktivt att cykla via Repslagargatan mellan Sankt Paulsgatan och Högbergsgatan. Det cykelstråket får en tydligare utformning med ombyggda korsningar så att cyklister och fotgängare ges prioritet gentemot biltrafiken. Med de här åtgärderna gör vi det möjligt att välja en alternativ cykelväg under de tider när trängseln är som störst. Samtidigt justeras entréerna till Götgatans gågata så att det blir mer plats för gångtrafikanter och en tydligare fördelning av trafikutrymmet.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut, augusti 2021
  • Genomförandebeslut, november 2023
  • Planerad byggstart 2024.
  • Planerat klart 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad