Cyklist cyklar förbi en vit skåpbil på Repslagargatan.
Repslagargatan. Foto: Fredrik Wittbjer, Stockholms stad
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt cykelstråk på Repslagargatan

Södermalm

Ett parallellt stråk för cykeltrafik har skapats på Repslagargatan.

Gågatudelen på Götgatan ska vara tillgänglig för cykeltrafik, men inte inbjuda till höga hastigheter. Med Repslagargatan som ”ventil” avlastas Götgatan och erbjuder ett alternativ då det är som flest gående på Götgatan.

Repslagargatan får cykelvägar i båda riktningarna

För att Repslagargatan ska kunna vara en bra alternativ cykelförbindelse i båda riktningarna har enkelriktningarna på Repslagargatan och S:t Paulsgatan tagits bort.

Cykelfält har målats för att tydliggöra möjligheterna att cykla i båda riktningar längs gatan.

Parkering längs gatan har också flyttats till den västra sidan av gatan.

Tidsplan

Arbetet blev klart 2014.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad