• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Prästgårdsstråket rustas upp

Solberga

Prästgårdsstråket i närheten av Älvsjö station rustas upp. I området förekommer olovlig trafik, skymd sikt och övervuxen vegetation. Nu ska delar av området rustas upp för att bli trevligare och tryggare.

I närheten av Älvsjö station, norr om Götalandsvägen, ligger ett gångstråk som kallas Prästgårdsstråket. I området förekommer olovlig trafik på ytor som inte är byggda för biltrafik. Längs med stråket är även sikten begränsad på grund av vegetation och buskar.

Nu rustas delar av Prästgårdsstråket upp för att skapa en trevligare och tryggare plats.

Åtgärder

Projektet kommer göra en rad åtgärder för att förbättra tryggheten längs Prästgårdsstråket.

 • Trafikhinder i form av urnor och planteringar placeras ut för att förhindra olovlig körning.
 • Beläggningen repareras.
 • Vissa träd och buskar tas bort för att förbättra sikten i området.
 • Nya planteringar med träd och buskar planteras.
 • Nya bänkar och andra sittplatser placeras ut.
Projektområdet för Prästgårdsstråket markerat i rosa, karta,

Skadade träd kommer tas ned

Flera träd inom projektområdet har under åren skadats både över och under markytan, och mår därför inte alls bra. Ett antal träd kommer att tas ned och ersättas med nya träd i nya växtbäddar som ger träden bättre möjlighet att växa och utvecklas.

Påverkan

Byggstängsel kommer ställas upp på de platser där det sker arbeten. Detta innebär att gående och cyklister under vissa perioder kan behöva välja en annan väg. Det kommer gå att nå samtliga bostäder och verksamheter under hela arbetstiden.

Tidsplan

 • Arbetet startade sommaren 2022.
 • Färdigställdes våren 2023.
 • Plantering av nya träd och buskar kommer att ske hösten 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Solberga

Uppdaterad