Två personer gående i grönområde, i bakgrunden syns flerbostadshus, illustration.
Park och bebyggelse i kvarteret Sandaletten.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

580 bostäder vid Prästgårdsparken

Solberga

Detaljplan 2 i planområde Kabelverket omfattar kvarter Sandaletten, som ligger mellan Kavli och Prästgårdsparken, nära Älvsjö centrum. Inom området byggs det cirka 580 nya bostäder, verksamhetslokaler och en förskola. 320 av bostäderna avses bli bostadsrätter och 260 hyresrätter varav 6 LSS-lägenheter och 65 studentbostäder.

Vid Prästgårdsparken byggs fyra nya kvarter med sammanlagt 580 bostäder, en förskola och verksamhetslokaler i bottenvåning. Kvarteret Sandaletten blir en grön del av det nya området Kabelverket. Gatorna får en grön karaktär med förgårdsmark och planterade trädgrupper.

Kvarter 11 – JM

Kringbyggt kvarter med cirka 150 bostäder och en varierad höjd, mellan 5-6 våningar.

Kvarter 12 – Familjebostäder

Kvarteret består av två bostadshus som omgärdar en gemensam bostadsgård. Husen är mellan 5-8 våningar med sammanlagt cirka 199 bostäder.

Kvarter 13 – JM

Kvarteret består av två bostadshus som omgärdar en gemensam bostadsgård. Husen är mellan 4-7 våningar med sammanlagt cirka 170 bostäder. En förskola med fyra avdelningar planeras mot parken.

Kvarter 14 – Familjebostäder

Vid hörnet i korsningen Götalandsvägen och Armborstvägen har familjehem ett studenthus med cirka 65 studentlägenheter. I husets bottenvåning ges möjlighet för verksamhetslokaler mot Götalandsvägen.

Bilder

Översikt över område med nya kvarter utritade.
Den rosa markeringen visar detaljplaneområde och planerade kvarter.
Vy över område med ny bebyggelse utritad, montage.
Flygvy över området Kabelverket, vision för ny bebyggelse i vitt.
Vy över område med flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Vy över entrén till området med studentbostäderna till höger.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i februari 2017.
  • Kvarter 12 och 13 byggstartade 2017. I kvarter 12 skedde inflyttning under hösten 2018 och i kvarter 13 under 2019.
  • Kvarter 14 byggstartade våren 2019 och inflyttning skedde under 2021.
  • Kvarter 11 byggstartade våren 2020 och inflyttning sker under 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Mauritz Ericson Montgomery
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 670

Kabelverket/Älvsjöstaden

Projekt i Solberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad