Vy mot fyra punkthus, människor i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Toffelbacken

Solberga

Vid Toffelbacken i Solberga planeras för fyra punkthus med sammanlagt cirka 100 bostäder. Husen uppförs enligt Stockholmshusmodellen.

Vid Toffelbacken i Solberga ska Stockholmshem bygga fyra punkthus i sex till sju våningar, med sammanlagt cirka 100 bostäder. Mellan de nya bostadshusen skapas en gård med gemensamma uteplatser och en lekyta. Mellan de nya husen och Västberga begravningsplats bevaras naturmark med träd för att minimera inverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Flytt av gångväg och åtgärder i parken

För att skapa plats åt de nya bostadshusen har gång- och cykelvägen genom parken byggts om och flyttats. Fågelholkar har satts upp och gläntan väster om bostäderna har stärkts med ett nytt vårblommande träd, lökar och vårblommor. Några ekar, som togs ner för att lämna plats åt husen, har tagits tillvara och placeras ut som sittplatser. På längre sikt kommer de multna och fungera som faunadepåer.

Bilder

Gård mellan bostadshus, planteringar, bänkbord och människor i rörelse, illustration.
Gården mellan bostadshusen. Illustration: ÅWL Arkitekter.
Gångbana på asfalt genom naturmark, parkbänk, fotografi.
Ny gångbana genom naturområdet, maj 2023.
Gångbana i asfalt genom naturmark, parkbänk, fotografi.
Ny gångbana genom naturområdet, maj 2023.
Trädplanteringar och stockar vid gångväg.
Ny gångbana genom naturområdet, maj 2023.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 3 november 2021.
  • Stockholms stad påbörjade arbetet med ny gångväg och parkarbeten under hösten 2022 och blev klara sommaren 2023.
  • Byggstart för bostäderna kan ske tidigast i början av 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Stockholmshem bygger bostäderna och Stockholms stad utför arbeten i allmän plats.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Stockholmshusen

Projekt i Solberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad