Projekt Pågående

Park anläggs vid Sunnanbyplan

En öppen, välkomnande och upplevelserik park anläggs i Rinkeby under 2022. Parken vid Sunnanbyplan kommer att ha effektfull belysning, många sittplatser och vackra planteringar. Med flera ingångar till parken skapas en öppen, välkomnande och trygg plats.

Projektfakta

Bakgrund

I Stockholms stads trygghetsmätning 2020 svarade 38 % att de kände sig otrygga eller mycket otrygga i sitt bostadsområde i Rinkeby. Vid en trygghetsvandring som genomfördes under 2020 identifierades parkområdet vid Sunnanbyplan som otryggt. Platsen upplevdes då som ödslig, tråkig och sliten.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning utvecklar nu en upplevelserik och grönskande park vid Sunnanbyplan för att öka känslan av trygghet och trivsel för boende och invånare i Rinkeby. Flera sittgrupper, lekredskap samt trivsamma planteringar med träd, buskar och lökplanteringar ska bidra till en tillgänglig och välkomnande park. Med trivsamma umgängesytor utvecklas parken till en plats där man vill vara. Det leder till både samvaro, trygghet och trivsel.

Platsen där parken skapas består idag av en stor gräsyta som omges av låga tvåvåningshus från tre olika håll. Gångvägar går längs med gräset som kantas av trädrader. Ursprungliga buskage utmed trädplanteringarna har tagits bort och ersatts av gräsytor. I norr avgränsas ytan av ett gångstråk med en trädallé. En upptrampad stig löper över gräsytan.

Vad kommer ske med parkområdet?

 • Några träd ska ersättas med nya och befintlig gräsmatta sparas.
 • Ett gemensamt samlande stråk skapas i mitten.
 • Lekutrustning för yngre barn ska tillföras.
 • Olika sittplatser kopplas till stråket.
 • Bänkar och bord placeras ut för aktiv sittning - spel, fika, läsning.
 • Parksoffor för tillbakalutad sittning placeras - sol, umgänge, vila.
 • Informella sittplatser på kanter utvecklas - för korta tillfälliga möten.
 • Oväntade sittplatser skapas för olika målgrupper lounge, gung/sväng.
 • Sittplatser för olika behov skapas - mitt i, för många tillsammans, enskilt, i sol, i skugga och skyddat under tak.
 • Blommor och mer varierad grönska tillförs.
 • Färg och form på utrustning och byggda kanter tillförs.
 • Belysning i olika form och på flera nivåer tillförs.

Tidplan

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning påbörjar bygget av nya Sunnanbyplan 2022. Arbetet kommer att genomföras i två etapper och parken planeras att stå klar hösten 2022.

Projektets aktör

MJ Contractor AB ska anlägga parken. Landskapsarkitekter är Karavan Landskapsarkitekter.

Följ arbetet i sociala medier

Du kan följa arbetet med att utveckla parken i stadsdelsförvaltningens sociala medier:
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning på Facebook
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning på Instagram

Kontakt

Julia Bäckström

Parkingenjör

Uppdaterad