Projekt Genomfört

Svandammsparken rustas upp

Midsommarkransen

Svandammsparken i Midsommarkransen rustas upp för att skapa en mer trivsam miljö. Parkens besökare har lämnat synpunkter och bidragit med idéer till utformningen. Första etappen i norra delen av parken blev klar i juli 2018. Arbetet med parkens resterande del slutfördes sommaren 2020.

Projektfakta

En stadsdelspark med många behov

Svandammsparken ska fylla behov för många olika besökare. Det har vi tagit hänsyn till vid utformningen av parken. Stadens landskapsarkitekter har arbetat fram ett förslag på hur den nya parken ska se ut utifrån de synpunkter som kom in under en dialog med parkens besökare hösten 2015. Arbetena i parken avslutades år 2020

Upprustning av parkens södra del

Arbetet med att rusta upp parkens södra och sista del startade i september 2019 och var klart till sommaren 2020. Den andra etappen omfattar bland annat:

 • nya sittplatser
 • förbättrad belysning
 • ny gångbro och nya konstverk
 • en ny mindre aktivitetsyta för bollek och kick-bike
 • klätterställning i "gropen"
 • grillplats
 • upprustad labyrint
 • en översyn av träd och buskar.

Tjugo nya träd i etapp 2

Inför upprustningen av Svandammsparken utfördes 2015 en trädinventering och okulär besiktning av samtliga träd i Svandammsparken.

I samband med den andra etappen sker ytterligare en trädföryngring. Nitton stycken träd med varierade skador och lågt bevarandevärde fällas. Några träd hade stora grenskador och en bedömning gjordes att de sannolikt kunde kollapsa och riskera att skada någon.

Tjugo nya, stora träd planteras i parken, till exempel dubbelblommande fågelbär, amerikansk gulved, hästkastanj, rosenmagnolia och kejsarträd.

Lista på träd som fälls och nyplanteras – etapp 2 (PDF)

Norra delen öppnade sommaren 2018

Upprustningen av Svandammsparken omfattade i en första etapp den norra delen av parken. I och med upprustningen av den första etappen har parken fått:

 • en större plaskdamm med teknikhus och toalett
 • lekplats för mindre barn
 • ny entré från Tellusborgsvägen/Oktobergatan
 • nya sittplatser
 • ny belysning
 • nya träd som ersätter de dåliga.

Tretton nya träd i etapp 1

I september 2017 fälldes tretton träd i norra delen av parken för att kunna ersättas med nya. Träden som fälldes, tolv pilar och en lönn, bedömdes av en arborist för att se vilka som var i dåligt skick på grund av ålder, sjukdomar och skador. I en park där många vistas är det viktigt att tänka på säkerheten, både för barn och vuxna, och pilar har en relativt kort livslängd.

Tretton nya träd i stora storlekar ersätter de träd som fällts. Träden som valts är silverlönn, fylldblommigt körsbär, näverhägg, lönn och silverpil. Dessutom planteras buskar, till exempel magnolia, prydnadsapel och ligustersyren.

Lista på träd som fälls och nyplanteras - etapp 1 (PDF)

Tidplan 2017–2020

Upprustningen av Svandammsparken påbörjades i september 2017. I juli 2018 blev den första etappen klar. Bygget av den andra etappen startade i september 2019. Hela parken slutfördes sommaren 2020.

Staden driver projektet

Trafikkontoret tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning driver projektet. Landskapsarkitekter är Nyréns Arkitektkontor. Entreprenör för den första etappen var Y2 Anläggning AB. Entreprenör för den andra etappen har varit BITE Mark & Anläggning AB.

Bilder

Byggskylt som visar var bollplan, kick-bike, utegym, grillplats, gångbro, konstverk och klätterställning ska placeras i parken.

Kontakt

Hägersten-Älvsjö

Trafikkontoret

Uppdaterad