En grusbollplan med fotbollsplan intill en gräsmatta. Bolplanen är delvis inhägnad och bakom planen ses höga träd och flerbostadshus. Foto
Grusbollplan Torögatan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Grus blir grönt – Torögatan

Tallkrogen

Grusbollplanen har omvandlats till parkområde med blommande buskar och träd.

Parkområde ersätter grusbollplan

I samband med att förskolan Regnbågen byggs om behövde den gamla grusplanen vid Torögatan avvecklas eftersom den delvis ligger på förskolans fastighet. Träd och buskar på förskolans mark som ramade in parken togs ned i och med bygget. Eftersom det redan fanns en grusbollplan bara 150 meter bort valde stadsdelen att anlägga gräs på den yta som blev kvar i parken.

Många medborgare hörde av sig med önskemål om att plantera fler träd, särskilt med tanke på att många träd i stadsdelsområdet inte mår bra efter den torra sommaren 2018. Vi planterade därför blommande träd och buskar samt satte ut parksoffor och sluter på så vis parkrummet igen. De blommande växterna gynnar pollinerande insekter och är dessutom vackra för alla som besöker parken.

Åtgärder

  • Stängslet runt bollplanen revs, vår 2022
  • Gräsmatta ersätter grusplanen, höst 2022
  • Buskar och träd planteras, höst 2022.

Ansvarig

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Tidsplan

  • Projektet påbörjades under våren 2022
  • Åtgärderna genomfördes under hösten 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad