Projekt Pågående

Taxingeplan rustas upp för ett tryggare torg

Spånga-Tensta

Nu rustas Taxingeplan upp. Torget kommer få nya ytor för boende och besökare. Tillsammans med nya växter, bättre belysning och trafiksäkerhetsåtgärder vill vi skapa ett trevligt torg som känns tryggt att vistas på.

Projektfakta

Taxingeplan är en del av Tensta Centrum och upplevs idag som en otrygg plats. Torget är en relativt undanskymd del av centrumet med begränsad sikt. Det förekommer även olovlig körning vilket innebär en trafikfara för besökare. Stockholms stad planerar nu en rad åtgärder på för att skapa ett trevligare torg med större ytor för vistelse, bättre belysning och högre trafiksäkerhet.

De åtgärder vi kommer göra är bland andra:

  • Rusta upp ytorna på torget, bland annat genom ny beläggning
  • Torget kommer utvidgas för att skapa mer plats, bland annat för evenemang
  • Ge torget ny belysning
  • Renovera växtbäddarna
  • Skapa nya ytor för buskar och växter
  • Beskära träden för att skapa bättre sikt
  • Förhöjd kantsten
  • Trafikhinder, så kallade pollare

Genom att höja kantstenen och installera pollare hoppas vi stoppa den olovliga körningen på torget. Nya växtbäddar, belysning och beläggning på torget kommer skapa ett trevligare och mer tillgängligt torg för boende och besökare i Tensta. Tillsammans med större ytor för evenemang hoppas vi kunna skapa ett mer levande torg som känns tryggt att vistas på.

Påverkan under byggtiden

Projektet kommer ha stor påverkan på framkomligheten på Taxingeplan under byggtiden. Delar av torget kommer stängas av i perioder under arbetet men besökare och boende kommer kunna ta sig fram till fastigheter och restauranger under hela byggperioden.

Eftersom arbetet bland annat kräver rivnings- och markarbete kommer det i perioder innebära en del buller. Arbetet kommer ske dagtid.

Tidplan

Projektet kommer starta i april och beräknas vara färdigt under hösten.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad