Asfalterat torg med odlingslådor, bänkar med bord och planteringar. Foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Taxingeplan rustas upp

Tensta

Taxingeplan rustades upp i etapper och hösten 2021 stod det upprustade Taxingeplan klart. Tillsammans har åtgärder skapat ett trevligt torg med plats för evenemang som ska kännas tryggt att vistas på.

Stockholms stad har gjort en rad åtgärder för att skapa ett trevligare torg på Taxingeplan. Man har bland annat gjort större ytor för vistelse, bättre belysning och högre trafiksäkerhet.

Taxingeplan är en del av Tensta Centrum. Torget har betraktats som Tensta centrums baksida och är en relativt undanskymd del av centrumet med begränsad sikt. Det har förekommit olovlig körning och parkering med droghandel vilket både inneburit en trafikfara för besökare och skapat en känsla av otrygghet. 

Åtgärder som gjorts

De åtgärder staden gjort är bland annat:

 • en upprustning av ytorna på torget, bland annat genom ny beläggning
 • utvidgade ytor på torget för att skapa mer plats, för bland annat evenemang
 • ny belysning på torget
 • nya träd med moderna växtbäddar
 • nya ytor för buskar och växter
 • kantstenen har höjts
 • trafikhinder, så kallade pollare har installerats.

Genom att höja kantstenen och installera pollare vill staden stoppa den olovliga trafiken på torget. Nya växtbäddar, belysning och beläggning på torget skapar ett trevligare och mer tillgängligt torg för boende och besökare i Tensta. Tillsammans med större ytor för evenemang finns möjligheten för vistelse. Belysningen och trafikåtgärderna ska bidra till att torget känns tryggt att vistas på.

Tidsplan

Projektet har skett i etapper.

 • Arbetet med att renovera torgets gradängtrappa startade 2019 och avslutades under 2020.
 • Upprustningen av torgets ytor startade i april 2021 och var färdigt i september 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Pågående och planerade torgprojekt

Projekt i Tensta

Uppdaterad