• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tenstaplan byggs om för att bli tryggare

Tensta

Tenstaplan är en central plats i Tensta nära tunnelbanenedgången. Här och vid intilliggande Hagstråket har vi byggt om så att det ska bli ett tryggare och mer grönskande område.

För att göra Tenstaplan till en tryggare plats har vi tagit bort betongmuren, med tillhörande fundament, ovanför och vid trappan. På så sätt ökar överblickbarheten på torget.

Vi har också skapat nya sociala ytor för att främja en positiv vistelse på terrassen vid Hagstråket.

Genomförda åtgärder

  • Betonganordningarna som det varit planteringar har tagits bort.
  • Nya bänkar och förbättrad belysning.
  • Grönområdet i torgets nedre del har gjorts i ordning.

Tidsplan

  • Påbörjat oktober 2023
  • Klart december 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Tensta

Uppdaterad