Projekt Pågående

Tenstaplan byggs om för att bli tryggare

Tensta

Tenstaplan är en central plats i Tensta nära tunnelbanenedgången. Här och vid intilliggande Hagstråket bygger vi om så att det ska bli ett tryggare och mer grönskande område.

Projektfakta

För att göra Tenstaplan till en tryggare plats kommer vi att ta bort betongmuren, med tillhörande fundament, ovanför och vid trappan. På så sätt kommer överblickbarheten på torget att öka.

Vi kommer också att skapa nya sociala ytor för att främja en positiv vistelse på terrassen vid Hagstråket.

Planerade åtgärder

  • Betonganordningarna som det varit planteringar tas bort.
  • Nya bänkar och förbättrad belysning.
  • Grönområdet i torgets nedre del görs i ordning.

Störande arbeten

Under vecka 40 påbörjades arbetet med att göra Tenstaplan tryggare genom att ta bort skymmande murar. Arbetet innebär att vi kommer att såga i betong vilket medför en del oväsen.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad