• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder och lokaler längs Tranebergsvägen

Traneberg

Planförslaget innebär 30 nya bostäder och en ny lokal i ett kollektivtrafiknära läge längs Tranebergsvägen.

Den nya byggnaden ska vara i fyra våningar och kommer att anpassas så att den passar in i området och längs Tranebergsvägen. Lokalen kommer användas för centrumändamål och den kommer att ligga längs med Tranebergsvägen och därmed stärka entrén till bakomliggande park. Placeringen av lokalen kommer bekräfta Tranebergsvägen som stadsgata och även bidra till att gatan blir mer attraktiv och trygg.

Projektet Tranebergsvägen, del av Alvik 1:1 ligger söder om Tranebergsvägen.

Tidsplan

  • Start-PM: november 2023
  • Samråd: januari 2025
  • Granskning: januari 2026
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: april 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

Fastigheten Alvik 1:1 ägs av staden. Exploateringsnämnden har markanvisat området till Nordfeldt AB för hyresrätter och lokal.

Fastigheterna Tegelsjö 5, 6, 7 och 9 samt Ulvsunda 1:27 är i privat ägo.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Alexandra Källén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 522 

Josephine Croce
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 512

Projekt i Traneberg

Här visar vi alla projekt i Traneberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad