Karta med markerad yta, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Margretelundsvägen får ny sträckning

Ulvsunda

Västra delen av Margretelundsvägens läggs i ny sträckning söder om slottet och den nuvarande delen av Margretelundsvägen norr och öster om slottet rivs och blir park. Allmänhetens tillgång till Ulvsunda Slottsträdgård förbättras och övriga parker i området rustas upp. I området byggs även 60 lägenheter i radhus samt 8 friliggande villor.

Margretelundsvägen har fått en ny sträckning söder om slottet, den gamla vägen byggs om till park. 60 lägenheter samt 8 fristående villor har byggts söder om Ulvsunda slott.
Slottets sydvästra flygel får en utbyggnad samt att det byggs en ny bro över kanalen mellan Johannesfredsvägen och slottet för varuleveranser. Den före detta Mejerivillan kan enligt den nya detaljplanen användas för konferensverksamhet och viss publik verksamhet.

Området kring Ulvsunda slott är ett viktigt kulturminne och slottsparken är ett grönområde som har som använts av kringboende. Ulvsunda slott används idag som konferensanläggning med övernattningsmöjligheter.

Margretelundsvägens nya sträckning öppnade i början av augusti 2018. Radhusen färdigställdes 2016 och parhusen under våren 2017. Bron mellan Johannesfredsvägen och Ulvsunda slott stod klar under 2019. Det nya parkområdet väster om slottet planeras anläggas under våren 2024.

Stockholms stad bygger ny korsning för Ulvsundavägen och Margretelundsvägen i dess nya läge samt upprustar parker i området. ALM Equity bekostar och bygger Margretelundsvägens nya sträckning samt bygger radhus och villor. Ulvsunda slott bygger en bro mellan Johannesfredsvägen och slottet för varuleveranser till slottet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Milena Benselfelt
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 697

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad