Ovala småparker med planteringar, bänkar och en grusplan för boule. Illustration.
Projekt Pågående

Upprustning av parken Farstaängen

Farsta

Staden fortsätter att rusta upp parken Farstaängen. Farstaängen är utpekad som en stadsdelspark där olika delar rustas upp i omgångar.

Delområde ”Dälden” färdigställdes 2021

Dälden är ett långsmalt parkstråk i dalgången som sträcker sig mellan tunnelbaneviadukten och Färnebogatans viadukt. Det finns ytor med nysått gräs och ytor med planteringar som skyddas av staket tills ytorna är etablerade, annars är det fritt fram att använda parken.

Inom delområdet har ett flertal nya sittplatser anordnats samt ny växtlighet. Du kan läsa mer om Dälden på sidorna 21-22 i dokumentet "Program för Farstaängen" längre ner på sidan.

Delområde "Mötesträdgården" klart augusti 2022

Mötesträdgården är det delområde som ligger längst norrut i parken mot Kvickentorpsskolan. Platsen har ett fokus på umgänge med pingisbord, trädäck, grillplats med mera samt en fin inramning av växtlighet och ny belysning.

I delområdet har även planteringsytor för hantering av dagvatten anlagts. Du kan läsa mer om Mötesträdgården på sida 25 i dokumentet "Program för Farstaängen" längre ner på sidan.

Delområde ”Entré från centrum”

Delområdet omfattar ytan under tunnelbanespåren närmast Farsta centrum. Målet är att utveckla ytan från en ful och sliten passage till en vackrare plats med nya planteringar och mer belysning som gör platsen tryggare. Den nya belysningen fästs under tunnelbanebroarna och belyser stråken därunder som beläggs med armerad marmorkross. Marmorkrossen och stenmaterial är återvunnet från andra projekt.

Arbetet beräknas bli klart under 2022. Du kan läsa mer på sida 20 i dokumentet "Program för Farstaängen" längre ner på sidan.

Projektfakta

Farstaängen utvecklas till stadsdelspark

Farstaängen ska bli en stadsdelspark med aktiviteter för alla åldrar. Parken kommer att ha mötesplatser, ytor för aktivitet och lek och lugna ytor.

Utvecklingen av parken utförs i flera etapper. Först ut var upprustningen av Dälden, som färdigställdes 2021. Under 2022 blir delområdena Mötesträdgården och Entré från centrum klara.

Nya planteringar ska stoppa stora vattenmängder

Vi genomför olika åtgärder för att hejda vattnets framfart vid skyfall. Vi planerar diken och mindre vallar där vi planterar perenner, buskar och gräs. De nya träden och buskarna som vi planterar får växtbäddar som är särskilt lätta för vattnet att infiltrera. Växtbäddarna med biokol ska dessutom bidra till att minska koldioxiden i luften.

Program för utveckling av parken

Farsta stadsdelsförvaltning har tillsammans med trafikkontoret tagit fram programmet för hur Farstaängen ska rustas upp och utvecklas. Parkbesökare, elever, och nämndens råd har lämnat synpunkter på förslaget som därefter godkändes av stadsdelsnämnden i maj 2019.

Program för Farstaängen (pdf, 39 MB, nytt fönster)

Sammanställning av medborgardialog för Farstaängen (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Upprustningen började 2020

Utvecklingen av parken kommer att pågå under flera år och arbetet utförs i flera etapper.

  • Delområdet ”Dälden” klart 2021
  • Delområde Entrén till parken från Farsta centrum, klart hösten 2022
  • Delområde Mötesträdgården i norra delen av parken, färdigställt augusti 2022

Staden driver projektet

Trafikkontoret driver arbetet i nära samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning.

Kontakt

Magdalena Möne

Projektledare, trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad