dcsimg
Ovala småparker med planteringar, bänkar och en grusplan för boule. Illustration.
Projekt Pågående

Upprustning av parken Farstaängen

Farsta

Nu rustar staden upp parken Farstaängen. Etapp ett omfattar Dälden, dalgången mellan Farsta centrum och Farstaängen.

Projektfakta

Farstaängen utvecklas till stadsdelspark

Farstaängen och Dälden, dalen mellan Farsta centrum och ängen, ska bli en stadsdelspark med aktiviteter för alla åldrar. Parken kommer att ha mötesplatser, ytor för aktivitet och lek och lugna ytor.

Utvecklingen av parken utförs i flera etapper. Först ut är upprustningen av Dälden, det långsmala parkstråket i dalgången mellan Farsta centrum och ängen.

Dälden rustas upp

Dälden har idag stora gräsytor och bekväma asfalterade gång- och cykelvägar. När vi rustar upp Dälden gör vi om stigen, som går tvärs igenom parken, till en grusad gångväg.

I parken finns flera ovaler som är som små parker i parken. Dessa småparker har funnits med sedan parken byggdes på 50-talet. I och med upprustningen förstärker vi småparkernas ovala form med klippta häckar och anlägger ytterligare två ovaler. Småparkerna får även långbänkar, varav vissa med rygg- och armstöd. Varje oval har sin egen karaktär och rymmer överraskningar i form av bänkar, blommor, en liten skulptur, grusyta för boule och en liten lövsal.

För planteringarna i parken väljer vi växter som ska ge parken olika karaktär över året och förstärka årstiderna.

Nya planteringar ska stoppa stora vattenmängder

Då Dälden är en flödesväg för dagvatten, genomför vi även åtgärder för att hejda vattnets framfart vid skyfall. Vi planerar diken och mindre vallar där vi planterar perenner, buskar och gräs. De nya träden och buskarna som vi planterar får växtbäddar som är särskilt lätta för vattnet att infiltrera. Växtbäddarna med biokol ska dessutom bidra till att minska koldioxiden i luften.

Program för utveckling av parken

Farsta stadsdelsförvaltning har tillsammans med trafikkontoret tagit fram programmet för hur Farstaängen ska rustas upp och utvecklas. Parkbesökare, elever, och nämndens råd har lämnat synpunkter på förslaget som därefter godkändes av stadsdelsnämnden i maj 2019.

Program för Farstaängen (pdf, 39 MB, nytt fönster)

Sammanställning av medborgardialog för Farstaängen (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Upprustningen börjar 2020

Utvecklingen av parken kommer att pågå under flera år och arbetet utförs i flera etapper.

  • Etapp 1: Upprustningen av Dälden pågår maj–november 2020.
  • Etapp 2: Entrén till parken från Farsta centrum, tidplan kommer senare.
  • Etapp 3: Mötesplatsen i norra delen av parken, tidplan kommer senare.

Staden driver projektet

Trafikkontoret driver arbetet i nära samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning.

Kontakt

Magdalena Möne

Projektledare, trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad