Karta över centrala Farsta med planområdet inritat, illustration.
Kartan som visar planområdets läge, inritat i lila färg.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Farstavägen

Farsta

Cirka 75 bostäder och en verksamhetslokal planeras vid Farstavägen i Farsta. Bostäderna planeras bli hyresrätter.

Vid rondellen, mellan Farstavägen och Nykroppagatan, föreslås ett till två flerbostadshus. De nya husen kommer att byggas enligt utvecklingsprojektet, Stockholmshus. Stockholmhus ska byggas snabbare, effektivare och till lägre produktionskostnader samt ställa höga krav på hållbarhet och effektiv energiförsörjning.

Kollektivtrafik- och servicenära bostäder

Förslag på ny detaljplan (Hammarö 11 med mera) syfte är att möjliggöra för bostäder med närhet till kollektivtrafik och service – samtidigt som den ska bidra till att utveckla Farstavägen och Nykroppagatan till en stadsgata som prioriterar gång- och cykeltrafik. 

Bebyggelsens storlek, form och funktion kommer utredas vidare med intentionen att presentera ett konkret planförslag under samrådsperioden.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2023 och detaljplanearbetet har startats.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter planeras till kvartal 1, 2025.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter planeras till kvartal 3, 2025.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 1, 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbete hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Saeed Ebrahimabadi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 210

Caroline Cronvall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 685

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Stockholmshusen

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad