• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Larsbodavägen

Farsta

Cirka 125 bostäder, ett boende med stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och publika lokaler planeras i bostadshus enligt utvecklingsprojekt Stockholmshusen, vid Larsbodavägen och Torsbygatan i Farsta.

Förslaget till ny detaljplan för Oxnö 1 m fl. möjliggör för cirka 125 bostäder, ett socialtjänstboende och publika lokaler vid Larsbodavägen och Torsbygatan i Farsta. De sju nya bostadshusen placeras vid AB Familjebostäders befintliga byggnader och föreslås bli fem våningar höga. Projektet ser även över möjligheten att addera flera våningar på de befintliga bostadshusen genom påbyggnader. Förslaget kommer anpassas till det befintliga vägnätet vid Larsbodavägen och Torsbygatan som föreslås utvecklas till en mer tillgänglig gata.

Bilder

Karta som visar planområdets läge (inritad i rosa) och preliminära avgränsning samt pågående detaljplaner i närområdet.
Bild över planområdet i 3D rendering med skiss över de nya byggnaderna i ljusrosa och mörkrosa.
Volymskiss av området sett från norr med förslag till princip för placering av ny bebyggelse. Illustration: ljust rosa = påbyggnad/ombyggnad garagevåningar, lila=ny bebyggelse i Stockholmshus och orange=publika lokaler i bottenvåning.

Tidsplan

• Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2023 och detaljplanearbetet har påbörjats.
• Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter planeras till april 2025.
• Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter planeras till april 2026.
• Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till oktober 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

AB Familjebostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa, se telefonnummer nedan.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Martin Styring
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 593

Stockholmshusen

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad